Vad innebär förkortningen DIY

Vad betyder ordet DIY och varför den har blivit populärt inom bygg och renovering. Det är en naturlig, biprodukt av industrialisering och dess fördelar är stora. Det innebär att du skapar något för dig själv eller någon annan person i utbyte mot något du har gjort. Med enkla ord är det bara ett annat sätt…