Kategorier
Tips

Rensa upp dina permalänkar

Du arbetar på för fullt med att skapa övertygande innehåll för din webbplats, så du vill att Google, Bing och Yahoo ska hitta det. Gör det enkelt för dem genom att använda korta ”vägskyltar” som pekar på din information. Hur gör man det? Du vill ta lite tid att lära dig grunderna i SEO (det […]